1. Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij CARRERA’S MUZIEKATELIER, hierdoor verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  2. De betaling geschiedt per maand, één maand vooruit via automatische incasso. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd per e-mail. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt zonder uitzondering 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  3. Opzeggingen dienen ten alle tijden schriftelijk ingediend te worden via info@carrerasmuziekatelier.nl. Tevens geldt er een opzegtermijn van twee maanden, deze wordt berekend vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van aantekening.
  4. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald of vervangen door een andere docent.
  5. Indien de les niet wordt gevolgd door leerling dient de les wel betaald te worden zonder dat deze wordt ingehaald. Verhindering van een les dient telefonisch/per sms aan de desbetreffende leraar te worden doorgegeven. Indien de leraar niet kan worden bereikt sms CARRERA’S MUZIEKATELIER +31611537815
  6. Tijdens de reguliere basisschoolvakanties/ feestdagen (regio midden) vinden er geen lessen plaats.
  7. Indien het cususgeld niet voor de afgesproken datus is betaald dan heeft CARRERA’S MUZIEKATELIER het recht om de lessen tijdelijk dan wel definitief stop te zetten. Wanneer dit geval zich voordoet dan heeft dat geen effect op toekomstige betalingsverplichtingen van de leerling dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  8. CARRERA’S MUZIEKATELIER is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en/ of schade aan eigendommen van bezoekers.
    CARRERA’S MUZIEKATELIER is niet aansprakelijk in geval van letsel als gevolg van lessen, workshops dan wel optredens, het gebruik van de lesruimtes en de daarbij behorende faciliteiten.